Chủ Nhật, ngày 17 tháng 6 năm 2012

Khao thỉnh sơn trang văn
Sắc con triệu thỉnh,
Sơn lâm quản trưởng núi rừng sơn trang,
Nhớ khi xưa từ thủa Hồng Bàng,
Dòng vương tử quan lang là tính hiệu.
Giới truyền phù đạo, cai quản từng phương,
Mới luyện ra học được phép mường,
Học đắc đạo thần thông linh nghiệm,
Câu sai câu luyện, bí phép càng ghê,
Nguyện âm dương nguyện một lời nguyền
Diệu cảm ứng muốn sao được vậy.
Luyện quân bằng giấy, luyện tướng bằng môi,
Cành lá cây ướm hỏi mấy lời,
Phảng phất ý nghĩa đâu tránh khỏi
Các nũng các núi các nũng các lang
Đâu đâu đều sợ phép sơn trang,
Lên khấu lễ thượng ngàn công chúa
Thần con cung thỉnh,
Diệu Tín thuyền sư, Diệu Nghĩa thuyền sư,
Đông cuông bồ tát tốc giáng bản đàn tùy cơ phó cảm
Sắc con triệu thỉnh,
Sơn lâm các bộ châu thổ thượng du
Nhớ thưở xưa bạch hạc phong châu
Đất vĩnh an là nơi phát tích

Lưu truyền tám tích, chia ở từng phương,
Chốn sơm đầu nào thổ nào mường,
Các trang trại tùy cơ cải hiệu.
nào là họ Hoàng họ Ma họ Hà họ Điếu,
Cùng họ Nùng họ Thái họ Xá họ Mèo,
Tám họ này thích ở cheo leo
Phân chia khắp các đèo các núi,
Bên cung bên suối bên lẵng bên dao
Hát ù ơ giống giọng tiều phu
Tiếng véo von sì lồ xí số
Kiền vàng đeo cổ lưng thắt đai xanh,
Mán sơn đầu cùng Mán vẽ mình,
Mường xuyên tai cùng mường sỏ mũi.
Người rừng người mọi nhà cán nhà rao
Bên krao kinh cúc kinh mưu
Mi đá chúc là mi ái mỹ
Đông cuông bắc lệ lục ngạn tam tòa
Khi núi rừng chiêm hóa dạo chơi
Khi đèo kẻng lại sang suối mỡ
Văn con thỉnh cả tứ thính hầu lang
Chung nam kỳ các bộ sơn trang
Nào họ đinh họ hà họ quách họ bạch,
Cung đàn tiếng phách, rừng quế rừng thông,
Tiếng sinh ca tình tính tang bồng,
Chốn rừng rậm chim kêu vượn hót.
Thú vui cảnh tốt, thong thả hò khoan,
Khi hải vân khi xuống cửa đoàn ,
Khi đi về thường châu chỉnh vạn
Xiêm lào các mạn ba rọi đồi ngang
Văn con thỉnh mời các bộ sơn trang,
Tốc giáng bản đàn , tùy cơ phó cảm.

Lòng kính tín hương dâng một chuyện
Thỉnh chúa bà ứng hiện chân nhang
Quyền bà cai các lũng các lang

Quản chi các họ sơn trang tung hoành
Tiếng anh linh vang đồn thế giới
Thái tổ phong Lê Mại Đại Vương
Vẻ thông minh chính trực cương cường

Càng thêm tinh tú đoan trang hay là
Vốn sinh ra hình dung tươi tốt
Da tựa ngà chon chót môi son
Hài hoa dạo gót trên non

Dạy chim uốn lưỡi véo von vui mừng
Các cửa rừng ba mươi sáu động
Uy bà về thú phục cầm kinh
Khi vui chơi chốn hữu tình

Khi buồn bà lại tung hoành càn khôn
Khi Lạng Sơn Đồng Đăng Ao Cả
Khi lại về Thanh Hóa Nghệ An
Khi thì ngự miếu Sòng Sơn

Khi sang Thuận Hóa Quảng nam ra vào.
Thú tiêu dao bầu trời cảnh phật
Phép thần thông mầu nhiệm càn ghê
Phụ đồng thiếp tính thôn quê


Trừ tà trị bệnh tức thì thần thông
Con lại mời cung tiên các bộ
Vâng lệnh bà cứu độ muôn dân
Cô Mường cô Ái cô Ân

Đào Lan Quế Huệ Tấn Tần Trúc Mai
Chớ có sai lời thế thủa nọ
Lệnh bài sai đừng có nghỉ ngơi
Tính còn õng ẹo ham chơi

Giọng Mường giọng thổ những lời éo le
Mì đá ken mi lầu ken trúc
Mì đá trúc ai thuộc mà nghe
Đền thờ gần suối gần khe
Sơn lân bát ngát trà khê cát lầm
Tang bồng tình ố tang bồng tính
Tang bồng tình bồng tính dạo chơi
Xì xô xí xố bẻ bai

Rừng thông bách quế ở ngoài sơn lâm
Tính hay măng giang măng trúc
Mì đá xanh cơm trúc vàng hoe
Mắm ngâm mắm nhái chua lè
Cơm lam một túi nước khe một bầu
Áo lam kinh hàng tầu lấp lánh
Yếm xá lê lại mạng đôi bông
Túi xanh quai dết màu hồng
Môi son má phấn lưng ong dịu dàng
Các bộ làng nghe lời khuyên nhủ
Dạo sơn trang cảnh thật càng ghê
Lầm rầm khêu ngọn đèn khuya

Sự tình đả tỏ chớ hề ngó ngang
Bớ các trại Mường Man đâu tá
Kìa mười hai các họ sơn trang
Rừng xanh cho đến thượng ngàn
Thất Khê thần nữ trịch đàn chứng minh
Kể từ ngày giăng xanh tương hội
Đạo thề nguyền ân ái đã lâu
Sớm khuya hương lửa đèn dầu

Nghe lời thỉnh luyện mau mau giáng đàn
Lễ chủ nay cỗ bàn bày đặt
Đủ khoa nghi lễ vật hẳn hoi
Sớ văn tấu thỉnh đã rồi
Chúa về trắc giáng xét xoi mọi bề
Xin chứng nhận chớ nề đơn bạc
Cho chúng con phúc lộc lâu dài

Từ nay lắm lộc nhiều tài
Đội ơn tiên chúa đời đời không quên.
Thập nhị tiên nàng thỉnh mời thập nhị tiên nàng
Cô nào việc ấy phải chuyên cho cần
Cô nàng cả quần chân áo chít
Theo chúa bà tay chiết thần thông
Trừ tà trị bệnh như không


Linh phù thái thượng uy hùng ai đang
Con thỉnh mời cô nàng đệ nhị
Bưng tráp dầu cửa quý vào ra
Môi son mắt phượng da ngà

Miệng cười huê nở hào hoa mĩ miều
Cô nàng ba lắm chiều xinh xắn
Miệng cô cười càng ngắm càng tươi
Thơ ngâm phú đọc thảnh thơi

Cung đàn tiếng sáo mọi nhời mọi hay
Cô nàng tư hây hây má đỏ
Đã khôn ngoan lại có tài hoa
Nhu mì yểu điệu nết na

Đêm ngày hầu hạ chúa bà yêu thương
Cô nàng năm đảm đang khôn khéo
Tính đành hanh hay ghẹo người ta
Ai mà biết đến cô ra

Tàn nhang nước thải lại hòa như xưa
Tính yểu điệu đong dưa cô sáu
Trước điện tiền quỳ tấu long ngai
Nhập đàn xuất thánh mọi tài
Thượng ngàn thủy phủ trên trời thiếu đâu
Cô nàng bảy ra vào trầu trực
Châm đỉnh trầm thơm nức mùi hương
Chuyên cần các việc khói hươngDâng hoa cúng quả dịu dàng sớm khuya
Cô nàng tám nhiều bề sắc sảo
Việc dữ lành nhắc bảo trần gian
Tuy rằng tính nết dễ dàng

Ai mà thất trực lại càng khổn thay
Tay phù chú ai tày Cô chín
Định việc gì ứng hiện không sai
Mới hay quốc sắc nữ tài

Hình dung kịch sự ai ai phải nhường
Cô nàng mười sơn lâm vui thú
Học phép màu biết đủ linh quy
Linh phù thần chú diệu kỳ

Sơn tinh độc cước việc chi cũng nhường
Cô muời một thuộc đường phù chú
Thỉnh cô về giáng phó đồng nhân
Trừ tà trị bệnh như thần

Thơm danh nức tiéng xa gần biết tay
Cô mười hai nương mây gọi gió
Lúc vui chơi họp đủ bạn tiên
Mười hai cô trắc giáng bản đền là tật tốc giáng
Tự nhiên thiên trù thực vô lượng diệc vô biên
Bát bộ sơn trang phả đồng cúng dàng
Nhất biến thập thập biến bách
Bách biến thiên thiên biến vạn
Vạn biến ức ức biến hằng hà sa số
biến thiểu thành đa hóa vô vi hữu
án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc
Nam mô phổ cúng dàng bồ tát!

Xem thêm tại: Khao thỉnh sơn trang văn http://hoangbo.vn/forum/showthread.php?3868-Khao-thỉnh-sơn-trang-văn#ixzz1y4cpW0Ph
Nguồn bài viết lấy từ Diễn đàn công đồng tứ phủ hoangbo.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét